Konkurransetilsynet opprettet høsten 2019 en etterforskningssak mot Circle K og YX. Bakgrunnen for etterforskningen var en mistanke om at Circle K og YX samarbeidet om fastsettelse av drivstoffpriser.

Tilsynet sier de har fulgt konkurransen i drivstoffmarkedet med bekymring siden praksisen med å publisere veiledende priser på egne nettsider ble etablert i 2017.

Mistanken til konkurransetilsynet har gått ut på at de to leverandørene ved å publiserte veiledende listepriser på nettet har lagt til rette for parallelle nasjonale pumpeprisløft.

Selv om Circle K og YX ikke er enige i konkurransetilsynets bekymring, har de likevel forpliktet seg gjennom såkalte avhjelpende tiltak til å slutte med publisering av veiledende listepriser på drivstoff på sine nettsider.