KRISTIANSAND: — Dette er noe vi gjør for helt egen maskin. Og det har sin bakgrunn i det gode resultatet som vi oppnådde i fjor. Vi mener at det også bør komme våre kunder til gode, sier administrerende direktør i Sparebanken Pluss, Oluf Arntsen.Han legger særlig vekt på dette at banken nå går ut med et helt nytt tilbud til ungdom i etableringsfasen.- Mange har det vanskelig i denne fasen av livet, og syntes det var riktig å vie dem spesiell oppmerksomhet, sier Oluf Arntsen, og vi tilbyr dem nå boliglån til 7,5 prosent det første året. Det er gjerne det første etableringsåret som også er det økonomisk vanskeligste.Det som iverksettes helt konkret er at innskuddsrenten på Boliglån for ungdom (BSU) heves til 7,50 prosent. De som har hatt avtale om BSU-sparing i minst ett år, får boliglån til samme rentesats - 7,5. Lånet må ligge innenfor 80 prosent av eiendommens verdi. Denne rentesatsen gjelder det første året, og deretter må man over på de ordinære boliglånsvilkår.- Det er helt uvanlig at en bank gir lån til samme rentesats som på en sparekonto, og dette vil komme til å koste oss en god del kroner - avhengig av hvor mange som velger å benytte seg av tilbudet, sier Oluf Arntsen.Ordningen med boligsparing for ungdom gjelder aldersgruppen 18 til 33 år, og ved årsskiftet hadde Sparebanken Pluss vel 3.000 slike spareavtaler.+Bank kommer også til å gjennomføre rentereduksjon overfor sine ordinære boliglånskunder. Denne rentereduksjonen på 0,2 prosent er noe banken gjennomfører helt på egen hånd. Det normale er at rentene justeres opp eller ned etter innspill fra Norges Bank. Ikke slik denne gang.- Vi gjør det godt på bankvirksomhet, og synes våre kunder bør får del i det, sier Arntsen.Etter dette blir beste boliglånsvilkår 7,75 prosent. Det gjelder for dem som er totalkunder i banken, og har status som Pluss-Kunder. For de som ikke er totalkunder, blir satsen 8,05. For alle er det en reduksjon på 0,2 prosent. Satsene gjelder for lån innenfor 60 prosent av eiendommens verdi. Endringene gjøres gjeldende fra 10. mars for løpende lån og fra 12. februar for nye lån.- Jeg tror man skal lete lenge og grundig før man finner noe gunstigere enn 7,75, sier Oluf Arntsen, og synes det er hyggelig at banken kan være litt raus.