Selskapene som selger solhattdråper i Sverige har gått med på å anbefale at produktet ikke brukes over lengre perioder enn to uker, ifølge det svenske legemiddeltilsynet.Tilsynet uttaler at det er risikabelt å bruke preparatet over lang tid, fordi langtidsvirkningene av stoffet ikke er undersøkt godt nok.

Solhatt markedsføres som et middel som styrker immunforsvaret, og selges i store mengder både i Sverige og Norge.