To barnehageopptak i året skal også gjennomføres, men når det skal skje, sier regjeringen ikke noe om. Regjeringen varsler også en innstramming i muligheten til å innvilge varig dispensasjon fra utdanningskravet til barnehagelederne.

— Det betyr at styrere og pedagogiske ledere bare kan få fast ansettelse dersom de har gjennomført barnehagelærerutdanning eller tilsvarende. Vi vurderer å gå videre ved å øke kravet til pedagogisk bemanning når barnehagene har fått tilstrekkelig med kvalifisert personale, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

Halvorsen lovet 40 konkrete tiltak i meldingen til Stortinget om Framtidens barnehage, som ble lagt fram fredag, men mange av punktene innledes med at «regjeringen vurderer». Blant annet vurderer regjeringen å innføre en bestemmelse i barnehageloven om at «barns beste skal være et grunnleggende hensyn».