Nordstrand kirke i Oslo var fullsatt da humoristen, tegneren og forfatteren Kjell Aukrust ble bisatt. Kong Harald var til stede, sammen med en rekke kjente personer fra kulturlivet og det offisielle Norge.I flere hilsener ble det uttrykt stor takknemlighet over at Kjell Aukrust lot hele Norge få ta del i hans verden.

Han ga av seg selv på en slik måte at han ble en del av livene våre gjennom sin humor, sitt forfatterskap og sine bilder. Tegningene hans, bildene hans og humoren hans er speilbilder av oss som levde sammen med ham. Han fanget folkesjelen. Vi kjenner oss igjen, sa kulturminister Valgerd Svarstad Haugland i sin hilsen til Kjell Aukrust.

Kjell Aukrusts fantasifulle forfatterskap preget bisettelsen på flere måter. Toralv Maurstad leste "Ludvigs aftenbønn", og det ble spilt musikk fra filmen "Flåklypa Grand Prix".

Kjell Aukrust døde julaften, 82 år gammel. Han ble bisatt på statens bekostning. Fredag blir det en privat begravelsesseremoni i Alvdal kirke, der bare familie, venner og folk i Alvdal vil være til stede.