Med Stortingets velsignelse gikk Jernbaneverket i gang med å bygge jernbanelinjer i Sverige og Danmark gjennom BanService Prosjekt AS.Sidens starten i februar 2000 har BSP tapt 36,4 millioner kroner. Dersom de får solgt omløpsmidlene kan de redusere tapet til 27,5 millioner kroner. I slutten av juni bestemte Jernbaneverket seg for å avvikle hele selskapet, skriver Dagsavisen.

Det var rett og slett for dårlig kvalitetssikring av anbudene, sier direktør Lars Skålnes i BanService til avisen.