SAS regner med å spare 170 millioner kroner på at pilotene, og ikke flyteknikere, sjekker flyene for skader og lekkasjer mellom hver tur, skriver Dagsavisen.Dermed kan det gå 48 timer mellom hver gang en flytekniker inspiserer flyene.

Når for eksempel lynet slår ned i flyet, eller flyet får en fugl i motoren under innflygingen, kan det oppstå kritiske skader på deler av flykroppen som piloter og andre uten den tilstrekkelige faglige bakgrunn kan komme til å overse, sier leder Terje Rading i Norsk Flytekniker Organisasjon, til boarding.no.

Sjefpilot Espen Høiby i SAS har et annet syn:

Denne sjekken gjøres av pilotene i mange andre selskaper også, og er en del av utdannelsen vår, sier han til Dagsavisen.