PST-sjef: Mange radikaliserte i Norge som er villige til å bruke vold