Sykehus ilagt forelegg på 300.000 kroner etter dødsfall

Lovisenberg Diakonale Sykehus er ilagt et forelegg på 300.000 kroner etter at en 26 år gammel mann døde mens han var innlagt til tvungen observasjon.

Publisert:

Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo har fått et forelegg på 300.000 kroner etter at en pasient døde. Foto: Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

  • NTB

Oslo politidistrikt skriver onsdag i en pressemelding at sykehuset brøt helsepersonelloven.

– På bakgrunn av hans opplysninger om rusmiddelinntak og symptomer på abstinens, ble han behandlet med flere medisiner i store doser som alene og i kombinasjon har respirasjonshemmende effekt, skriver politiet.

Utilstrekkelig overvåking

Overvåkingen pasienten deretter ble undergitt, var utilstrekkelig, heter det i meldingen. Mannen døde i januar 2018.

Forelegget er tilpasset alvorlighetsgraden i saken, sier politiadvokat Eric Lindset ved seksjon for finans- og spesiallovgivning til NTB.

– Politiet mener ikke at sykehuset påførte mannen en overdose. Han ble påført så mye medisiner at sykehuset i større grad burde vært tettere på enn det de var, sier politiadvokaten.

Sykehuset beklager

Sykehuset har vedtatt forelegget, opplyser fagdirektør Jan Petter Odden ved Lovisenberg til NTB.

– Sykehuset beklager dypt det tragiske dødsfallet. Her har det vært en alvorlig svikt. Vi har nå gått igjennom rutiner og innført tiltak for å hindre at dette kan skje igjen, sier Odden.

Han sier det har vært mangelfull kommunikasjon mellom de to avdelingene som behandlet pasienten.

– Praksis er nå endret, slik at helsepersonell har lettere tilgang til felles journal om pasienten som behandles, uten skille mellom somatikk og psykisk helsevern, sier fagdirektøren.

Kritisk til rutiner

Politiet kritiserer også de skriftlige rutinene til sykehusets psykiatriske akuttmottak, i tillegg til ordninger rundt observasjon av pasienter som har fått store doser legemidler.

– Det forelå også manglende eller mangelfulle rutiner og tiltak for å sikre at pasienter som er ruspåvirket ved innkomst, får adekvat utredning/diagnostikk, skriver politiet.

Disse rutinene er nå gjennomgått, ifølge Odden. Det samme gjelder rutinene for observasjon og overvåking av pasienter i psykisk helsevern, opplyser han.

Publisert: