Nasjonal sikkerhetsmyndighet har ansvar for sikkerhetsklarering og personkontroll. Nå reagerer flere offiserer på klareringspraksisen til norske sikkerhetstjenester. Nasjonal sikkerhetsmyndighet har ansvar for sikkerhetsklarering og personkontroll. Nå reagerer flere offiserer på klareringspraksisen til norske sikkerhetstjenester. Foto: Robert McPherson

Han var en av Norges mest betrodde menn. En gammel familiesynd endret alt