Nicolai Tangen blir igjen diskutert av politikere. Nicolai Tangen blir igjen diskutert av politikere. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Finanspolitikerne venter på juridiske svar om Tangen-prosessen

Partiene på Stortinget er delt i synet på hvor viktig den eksterne juridiske vurderingen er i Tangen-saken. Sp avviser at analysen kan være utslagsgivende.

En juridisk betenkning fra et privat advokatfirma kan ikke opphøyes til å bli en slags overdommer over et av vanskeligste spørsmålene norsk politikk har å bale med om dagen, mener Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik.

Det er uansett begrenset hvor mye av svaret som vil ligge i vurderingen, ifølge Sps finanspolitiske talsperson.

– En slik vurdering vil inneholde elementer av tvil og tro. Til syvende og sist vil det bli en politisk vurdering, sier Gjelsvik til NTB.

Rødts Bjørnar Moxnes legger også liten vekt på vurderingen.

– Som man spør, får man svar, er hans oppsummering. Han tror vurderingen vil ligge tett opptil Finansdepartementets eget syn.

Regjeringspartiene avventer

Regjeringspartiene Høyre og Venstre, samt Frp, er på sin side opptatt av å få dokumentet på bordet før de tar stilling til hva som skal skje videre.

– Dette vil dreie seg om Finansdepartementets rolle og handlingsrom. Den gir oss kanskje noe mer grunnlag for å utforme en løsning, sier Frps Hans Andreas Limi, som mener det var riktig å be om et eksternt råd.

Finansdepartementet ga fredag advokatfirmaet Arntzen de Besche hasteoppdraget om å utrede hva slags muligheter det har til å instruere Norges Bank i ansettelsessaken, ifølge E24.

– Det var viktig for meg som finansminister fordi jeg ønsket å få en alternativ vurdering, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Finansdepartementet hadde allerede gjort sin egen analyse av spørsmålene. Konklusjonen var at finansministeren ikke har noen instruksjonsmyndighet, og at ansvaret for ansettelsen ligger til hovedstyret i Norges Bank.

Dokumentet fra advokatfirmaet er ventet tirsdag ettermiddag, og Finansdepartementet opplyser at det vil bli gjort offentlig kjent kort tid etter at det er oversendt Stortinget.

– Ingen mulighet til å gripe inn

Flere av landets fremste jurister har allerede kommentert i hvilken grad finansministeren har mulighet til å overkjøre Norges Bank.

Jussprofessor Eivind Smith sa mandag til NTB at finansminister Jan Tore Sanner (H) ikke har juridisk adgang til å stanse ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. Synspunktet får støtte hos jussprofessor Hans Petter Graver. Han mener departementet har et visst handlingsrom ved at det kan legge føringer på rammene rundt ansettelsen, men at det er lite Sanner kan gjøre nå ettersom Tangen er ansatt og har en arbeidsavtale.

Nye møter

Saken blir samtidig mer og mer tilspisset. Det er flertall på Stortinget for å støtte kritikken fra representantskapet (Stortingets kontrollorgan) etter at KrF mandag flagget sitt synspunkt. Partiene er derimot uenige i hvem som bør rydde opp. Mens Ap, Sp, SV og Rødt har pekt på finansministeren, mente KrF at saken bør sendes tilbake til Norges Banks hovedstyre, som ansatte Tangen.

Det er ennå ikke klart når Høyre, Venstre og Frp vil kunngjøre sin konklusjon, men både Venstre og Frp har varslet at det haster med en avklaring.

De finanspolitiske talspersonene var samlet til et hastemøte tirsdag formiddag, og et nytt møte er planlagt tirsdag ettermiddag. Finanskomiteen har frist til fredag med å komme med sin innstilling i ansettelsessaken.