Produsentene av norsk yoghurt gleder seg over forslaget, skriver Nationen.

— En helt rett måte å bruke tilskudd og avgifter på, sier Trond Vilhelm Lund, meierileder for Rørosmeieriene, om Landbruks- og matdepartementets forslag, som nå ligger ute på høring.

Han mener norsk yoghurt blir langt mer konkurransedyktig dersom yoghurtendringen vedtas.

I dag har yoghurt en avgift på 1 krone per liter melk. Departementets ferske forslag går inn for at avgiften fases ut i løpet av to år. Forslaget er på høring til 11. mars. (©NTB)