Tidligere i uken var verdien nede i drøyt 2,8 billioner, men da verdens børser snudde i slutten av uken, steg også fondets verdi.Hittil i år kan imidlertid ikke Statens Pensjonsfond Utland vise til noen imponerende verdivekst.

Etter første kvartal var verdien 3.000.102.000.000, som i løpet av andre kvartal steg til beskjedne 3.000.111.000.000 kroner. De siste to ukene har så urolighetene i finansmarkedene påvirket fondets verdi negativt, noe alle kan følge med i en rullerende kalkulator på fondets hjemmesider.

Under finanskrisen i 2008 sank verdien av fondet voldsomt, men da bunnen var nådd, startet fondets administrasjon å kjøpe aksjer som aldri før. Det ga en eventyrlig avkastning i 2009. Også nå handles det trolig aksjer for milliardbeløp samtidig som det er åpnet for at fondet kan plassere midler i eiendomsinvesteringer.

Det har de siste dagene blitt rettet kritikk mot fondet fordi det i praksis låner ut Norges formue til land som overforbruker penger i Sør-Europa. Tallene fra fondets oversikter viser imidlertid at det er helt ubetydelige beløp det norske fondet har lånt Hellas, Portugal og Irland ved å kjøpe landenes statsobligasjoner.

Derimot er det plassert flere hundre milliarder kroner i amerikanske, tyske, franske og italienske statsobligasjoner. (©NTB)