Renta på tyske 10-års statsobligasjoner sank tirsdag til et nivå under den tyske prisveksten for første gang siden sammenslåingen av Øst— og Vest-Tyskland.Med andre ord: etterspørselen etter trygge tyske plasseringer er så stor at investorene godtar å betale for trygghet heller enn å risikere gevinsten i mer utrygge papirer. Renta på tyske statsobligasjoner var tirsdag på 2,395 prosent, et ørlite hakk lavere enn vekstraten for juli på 2,4 prosent, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det er første gang dette skjer siden sammenslåingen i 1990. Samtidig som renta presses ned på tysk statsgjeld, stiger den for italienske og spanske 10-årsobligasjoner, noe som legger ytterligere press på to av landene som følges med argusøyne i markedet på grunn av store budsjettunderskudd og høy gjeld.

Renta på italienske og spanske statsobligasjoner steg tirsdag til henholdsvis 6,165 prosent og 6,180 prosent. Alt over 6 prosent regnes av analytikerne som ikke bærekraftig for økonomier som har lav vekst. (©NTB)