– Jeg er ikke overrasket over reaksjonene som Lysbakken har fått. Å ta til orde for at flaskemating ikke er det samme som å gi barna gift i ammenasjonen Norge er å be om bråk, sier Margrethe Vik til NTB.Sammen med Anine Midnes startet hun for noen år tilbake en egen nettside for foreldre med flaskebarn. Hun har også skrevet en bok om flaskemating.

– Det må være rom for å gi flaske dersom man av en eller annen grunn ikke vil eller får til å amme, sier Vik. Hun syntes selv det var vanskelig å begynne med flaskemat da hun fikk sitt første barn i 2005. – Da jeg etter ti dager måtte begynne å flaskemate, førte det til en enorm skamfølelse, sier hun.

I sin nye bok «Frihet, likhet, farskap» argumenterer barne— og likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) for at foreldre som velger bort amming, må få aksept for at det er greit. (©NTB)