Undersøkelsen som Perduco har gjennomført på vegne av forsikringsselskapet Kommunal Landspensjonskasse (KLP), viser at bildet som tegnes av at barn blir kjørt til skolen, ikke har hold.

— For barna er dette viktig - både med tanke på gratis trim og frisk luft før en krevende skoledag, sier Thomas Nilsen, rådgiver for skadeforebygging i KLP.

Undersøkelsen viser at det er store geografiske forskjeller, noe Nilsen mener kan forklares ved avstander og regional satsing på gang- og sykkelveier.

Også politisk tilhørighet gir utslag i undersøkelsen. Mens 90 prosent av dem som stemmer SV og 80 prosent av dem som stemmer Arbeiderpartiet lar barna komme seg til skolen uten å bli kjørt, er det kun 57 prosent av Venstre-velgerne og 55 prosent av Senterparti-velgerne som svarer det samme.

Av dem som kjører barna til skolen, svarer 43 prosent at de gjør det fordi de likevel skal samme vei. Nilsen ber disse foreldrene om å tenke seg nøye om når skolen starter igjen i august. (©NTB)