OSLO: Siv Jensen (Frp) og Erna Solberg (H) var begge glade for statsminister Jens Stoltenbergs beklagelse i debatten etter Gjørv-kommisjonens rapport, skriver Aftenposten.no.

— Jeg er glad for at statsministeren beklaget. Det var helt nødvendig, sa Jensen fra talerstolen.

- Må være mer enn ord

Solberg forventer imidlertid mer.

— Beklagelsen var viktig og riktig. Men en beklagelse må være mer enn ord. Det er også en erkjennelse av hva som galt, og jeg tror Stortinget fortsatt venter svar fra statsministeren om hvordan det kunne skje, sa Solberg.

I 2007 fikk Regjeringen advarsler fra PST om at det var mer enn 50 prosent sannsynlig at Norge ville rammes av terrorangrep innen fem år.

— Et ansvar starter på toppen. Derfor må vi spørre oss: Hva gjorde Regjeringen med den opplysningen, spurte Solberg.

Kritiserte utsettelser

Både Jensen og Trine Skei Grande (V) kritiserte at det manglet frister for mange av de tiltakene Stoltenberg nå har varslet.

— Jeg forventer en plan fra statsministeren for hvilke sikkerhetshull som skal tettes når, hvem som har ansvaret og når det skal skje, sa Skei Grande.

- Jeg merket meg også at de utsatte alle viktige strukturtiltakene på ubestemt tid. Det vil jeg advare mot, sa Jensen.

— Vi trenger kortere prosesser og mer frister. En frist for når man skal være ferdige er like viktig for når man setter dem i gang. Grubbegata er et godt eksempel på det, svarte Skei Grande.

Solberg pekte på manglende oppfølging, blant annet den manglende lærdommen fra den store terrorøvelsen «Øvelse Oslo 2006».

— Hvor var det læringen stoppet? Var det i politidirektoratet, Justisdepartementet eller på Regjeringens budsjettkonferanse, spurte Solberg.

Jensen pekte også på at Stortingets informasjon om PST var mangelfull, på grunn av manglende innsyn.

Hareide: Må rette opp feilinformasjon

Rapporten viser svikt i ledelse på flere nivåer, ifølge Solberg.

— Regjeringens kriseråd hadde ikke riktig oppmerksomhet, og stab ble ikke satt i Justisdepartementet, sa Solberg.

Knut Arild Hareide (KrF) sa at han hadde forventet at Regjeringen ville rette opp i den feilinformasjonen Knut Storberget ga Stortinget i november i fjor.

Han trakk frem at justisministeren ikke varslet i tråd med det Storberget forklarte, at det ikke ble etablert kriseråd og -stab, at det ikke ble registrert noen riksalarm hos noen relevante politidistrikter.

— Sikkerhetssvikten er større enn det Regjeringen opplyste, sa Hareide.

Stoltenberg svarte at Storberget svarte ut fra hva han visste da, men Hareide mente like fullt det var viktig å rette opp feilinformasjonen.

Hareide var videre opptatt av flere øvelser på terrorsituasjoner.

— Det som trengs er trening, trening og trening på skarpe oppdrag og terrorsituasjoner, sa Hareide.

Jensen sa at mange av tiltakene som nå diskuteres, er lansert mange ganger før.

- Det er ikke slik at tiltak som lanseres av andre enn Regjeringen selv, pr. definisjon er lettvinte, sa Jensen.

Spørsmål om penger

Dette blir også et spørsmål om bevilgninger, varslet Jensen. Frp ønsker nå en egen budsjettproposisjon som samler alle tiltak knyttet til sikkerhet og beredskap for statsbudsjettet i 2013, et eget budsjett knyttet til IKT-investeringer i politiet, og fjerning av avgifter på politiets utrykningsutstyr.

Frp vil også etablere flere beredskapssentre enn det ene som nå etableres i Oslo, og redusere antall politidistrikter.

- Vi er utålmodige og forventer handlekraft, sa Jensen.

SV: Må bekjempe høyreekstrem vold

SVs parlamentariske leder Audun Lysbakken la vekt på samfunnets generelle beredskap, utover sikkerhetstjenestene.

— En effektiv sikkerhetstjeneste og politi kan forhindre et terrorangrep. Et godt barnevern kan forhindre at en potensiell terrorist vokser opp, sa Lysbakken.

Han viste til at det å stå opp mot høyreekstremismens ideer og for minoriteters rettigheter, også er en del av beredskapen.

- All historie om politisk vold i Norge, er historien om høyreekstrem vold, sa Lysbakken.

Han mente at faren for høyreekstrem terror heretter må tas like alvorlig som faren for islamistisk terror.

Lysbakken antydet videre at Norge har en kultur i forvaltningen som legger for mye vekt på detaljstyring.

— Øving og forebygging er vanskelig å måle, men uvurderlig viktig å prioritere.