Norge er med i den eksklusive klubben av totalt fem land som har isbjørn. De andre landene er Danmark/Grønland, Russland, USA og Canada. Nå har Norge tatt initiativ til et felles møte i Tromsø våren 2009.Hensikten med møtet er å følge utviklingen for isbjørnen tettere og få landene til å samarbeide mer effektivt om tiltak for å redde isbjørnen.

— De raske klimaendringene i Arktis og den dramatiske reduksjonen i havis utgjør en alvorlig trussel mot isbjørnen som art. Klimaendringene gjør også isbjørnen mer sårbar for annen påvirkning som miljøgifter, jakt, forstyrrelser og naturinngrep i leveområdene. Isbjørnbestandene i Arktis henger sammen og krysser de nasjonale grensene. Dette betyr at aktiviteter i ett område kan påvirke bestandene også i andre land. Klimaendringene og økt industriell aktivitet i mange deler av Arktis krever derfor et styrket internasjonalt samarbeid om forvaltningen av isbjørnbestandene, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV).

De fem landene inngikk i 1973 en avtale om beskyttelse av isbjørnen og dens leveområder. Den gangen var det utbredt jakt som truet bestanden. (©NTB)