OSLO: Klevan beskriver det han kaller en sikkerhetskultur preget av en uvilje mot å erkjenne egne feil og en manglende vilje til å samarbeide med myndighetene.

Notatet ble skrevet i mars på bakgrunn av fagsjefens gransking av flere kritikkverdige forhold. Klevan påpeker også det han mener er en mangel på kunnskap i vitale ledd og mangel på styring.

Klevan kritiserer også det store arbeidspresset som besetningen om bord på øst-vestflyginger settes under.

Det er den danske avisen Jyllands-Posten som har fått tak i notatet. Klevan er ikke særlig glad for at det interne arbeidsnotatet er offentliggjort nå, åtte måneder etter at det ble skrevet.

— Jeg står ved det jeg skrev i rapporten i mars. Det var et utall episoder som bekreftet at situasjonen var såpass alvorlig og i ferd med å utvikle seg til noe vi ikke er interessert i, sier en noe ordknapp Klevan til Dagbladet.no.

Han mener at mye har endret seg i SAS siden notatet ble skrevet.