Ni videregående skoler i Oslo tilbyr norskopplæring uten skriftlig sidemål. Utdanningsdirektoratet ga i høst klarsignal til søknaden fra Oslo kommune om et treårig forsøk fra og med denne høsten, etter et vedtak i bystyret i vinter.De ni skolene er Bjerke, Fagerborg, Foss, Hartvig Nissen, Hellerud, Lambertseter, Stovner, Ullern og Ulsrud. Totalt er det 1.312 elever på disse skolene, men 316 har allerede fritak fra skriftlig sidemål, hovedsakelig fordi de er minoritetsspråklige.

Av 996 mulige ønsker 814 elever å delta i forsøket, opplyser Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Det omstridte forsøket omfatter ett årskull elever i tre år i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag, studieretning for musikk, dans og drama og studieretning for idrettsfag.

Forsøket skal følges av forskere som blant annet skal undersøke om fritak fra skriftlig sidemål fører til at elevene blir bedre i skriftlig hovedmål. Hensikten med forsøket har vært sterkt kritisert av fagfolk både ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo. (©NTB)