Til sammen velger 9.891 ungdommer humanistiske konfirmasjon, en tilbakegang på 1,5 prosent i forhold til 2007. Hver femte 15-åring velger å ikke konfirmere seg.Akershus, Vestfold og Hedmark er de største konfirmasjonsfylkene for Human-Etisk Forbund (HEF). Her velger over 20 prosent av årskullet humanistisk konfirmasjon. Deretter følger Sør-Trøndelag, Oslo og Buskerud.

Den største nedgangen er i Møre og Romsdal med 3,8 prosent færre borgerlige konfirmanter i år i forhold til i fjor.

HEF tror fortsatt på stabile konfirmasjonstall.

— Jeg tror fortsatt at vi vil se en stabilitet når det gjelder antall 15-åringer som velger konfirmasjon, enten det er i Den norske kirke eller i Human-Etisk Forbund, sier konfirmasjonsrådgiver Inger-Johanne Slaatta i HEF.

— I 2007 var det 82 prosent som valgte konfirmasjon. De siste 25 årene har vi sett en nedgang i antall konfirmanter på 5 prosent. Samtidig som vi ser denne nedgangen, vet vi at ungdomskullene består av flere med en bakgrunn som tilsier at konfirmasjon ikke er et naturlig valg - ungdommer som vokser opp i Norge, men som har sin opprinnelse fra andre kulturer, sier Slaatta. (©NTB)