– Det er koronaviruset som dominerer i samfunnet nå, sier Kristin Greve-Isdahl Mohn, førsteamanuensis ved UiB. – Det er koronaviruset som dominerer i samfunnet nå, sier Kristin Greve-Isdahl Mohn, førsteamanuensis ved UiB. Foto: Katrine Sunde, Haukeland universitetssjukehus

FHI: Influ­ensa­sesongen er over