Ifølge påtalemyndigheten i Finland er målet å sette tydelige grenser for hvilke ytringer som er å regne som lovlige, og hvilke som ikke er det. — Det er snakk om å skille mellom politiske meninger som beskyttes av ytringsfriheten, og ytringer som oppfordrer til fiendtlighet mot en folkegruppe, sier leder for påtalemyndigheten Jorma Kalske.

De nye reglene for hvilke ytringer på internett som skal regnes som ulovlige hatsytringer, skal ifølge påtalemyndigheten komme i løpet av et par måneder.

Kalske påpeker at det i den finske innvandringsdebatten også finnes ytringer fra enkelte finske politikere som kan bli sett på som «egging til fiendtlighet mot en folkegruppe, etnisk gruppe eller religion».

Samtidig vurderes det å innføre strengere straffer for dem som gjentatte ganger blir dømt for slik kriminalitet. (©NTB)