Med akkurat det samme stemmetallet ble også første nestleder Berit Hundåla fra Nordland gjenvalgt. Andre nestleder Brita Skallerud fra Akershus ble også gjenvalgt, men med færre stemmer enn de to andre i ledertrioen. 109 stemte for Skallerud, mens 52 stemmer var blanke.Valgene fant sted torsdag under Bondelagets årsmøte i Lillehammer. (©NTB)