I en rapport klassifiserer Meteorologisk institutt august som «normal, kjølig» i deler av Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. I store deler av Østlandet og Sørlandet blir måneden derimot betegnet som «varm».

Vest i Troms og Finnmark var måneden henholdsvis «normal, varm» og «varm». I deler av Øst-Finnmark blir temperaturene betegnet som ekstremt varme.

Den høyeste maksimumstemperaturen i løpet av måneden var 30,8 ℃. Den ble registrert i Drammen 11. august. Derimot ble den laveste temperaturen målt i Folldal i Innlandet, og var på -4,6 ℃.

For hele Norge sett under ett kom det 20 prosent mer nedbør enn normalt i august. Det kommer av at det var svært mye regn i store områder fra Nord-Trøndelag til Finnmark. Det var også mye nedbør på Vestlandet og i Innlandet, mens det i resten av Sør-Norge var tørrere enn normalt.

Den aller våteste værstasjonen i august var Lurøy i Nordland med 597,6 mm nedbør. Det er 173 prosent mer nedbør enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt.