– Jeg kan dessverre meddele at vi ikke har klart å komme fram til en enighet i meklingen og at vi er i en konfliktsituasjon, sier Ruland.

Han forteller at han la fram en skisse til løsning helt på slutten av meklingen.

– Den skissen har arbeidsgiver akseptert, mens den har vært forkastet fra arbeidstaker. Det er ikke grunnlag for å fortsette arbeidet nå, sier Ruland.