– La meg gjenta. Det er ikke i norsk interesse å ha den ustabiliteten som er nå. Jeg hadde mye heller sett at de prisene stabiliserte seg, gjerne på et lavere nivå. Det hadde også være bra for de prisene du og jeg betaler, sier Støre på NRKs Dagsnytt 18.

Ifølge Støre skal de «diskutere å få lengre kontrakter som kan bidra til kanskje å stabilisere prisene».

Samtidig påpeker statsministeren at det ikke er i norsk interesse å ha et tak på gassprisen, da konsekvensen av det kan være at det kommer mindre gass til Europa.

– Og det tror jeg er et dårlig valg, tilføyer Støre, som flere ganger har uttrykt skepsis til et slikt pristak.

EU-kommisjonen har fått i oppdrag fra EUs energiministre å foreslå et pristak på gass. Det er ikke spesifisert om det kun gjelder russisk gass eller om det også omfatter norsk gass.

Gassprisen er en av de viktigste årsakene til nivået på strømprisene i Europa. Det skjer fordi energimarkedet – som mange markeder – er slik at det er den dyreste produksjonsformen som setter prisnivået for all strøm som produseres. Nå er det strøm fra gass som er den dyreste produksjonsformen.

Støre og von der Leyen har den siste uken vært i flere samtaler om energikrisen i Europa. Flere medlemsland i EU har tatt til orde for at også Norge må levere gass til en makspris.

Flere detaljer om energikriseplanen kan komme allerede onsdag morgen når EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen holder sin årlige tale til EU-parlamentet i Strasbourg.