Emblem dømmes for brudd på forurensningsloven og flere andre lover.

Dommen falt fredag, og er i samsvar med påstanden fra aktor, statsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim. En rådgiver som var engasjert ved anlegget, er dømt til fengsel i 90 dager.

To tanker eksploderte ved anlegget i Sløvåg i Gulen 24. mai 2007. Etter langvarig etterforskning kom det fram at årsaken var at farlig avfall fra rensing av såkalt skitten bensin hadde eksplodert.

Daglig leder ved Vest Tank, Jostein Berland, er tidligere dømt til to års fengsel. Det er den strengeste straffen som er gitt for miljøkriminalitet her i landet. Styreleder Trond Emblem får lengre straff, men den omfatter også et forsikringsbedrageri som han tidligere er funnet skyldig i. (©NTB)