Brown skal møte både president George W. Bush og sjefen for USAs sentralbank Federal Reserve, Ben Bernanke, for å drøfte hvilke nye tiltak som må settes inn for å dempe skadevirkningene av den økonomiske krisen for den lille mann.Den britiske økonomien er i ferd med å stagnere, og boligprisene har falt de siste åtte månedene, noe som skaper store problemer for boligselgere. Brown hadde tirsdag samtaler med ledende bankfolk i London for å drøfte krisen, som har utspring i det sviktende boligmarkedet i USA.

Den britiske nasjonalbanken Bank of England har redusert styringsrenten tre ganger bare siden desember i fjor. Men regjeringen frykter at vanlige låntakere ikke får nyte godt av disse rentereduksjonene.

Etter samtaler med banktopper i Downing Street tirsdag kveld sa Brown at han holder fast på langsiktige løsninger for britisk økonomi, selv om det er nødvendig med upopulære kortsiktige tiltak.

Brown ønsker å understreke overfor dem som er bekymret for hjem og jobb at de ikke har noe å frykte «de nærmeste månedene». Hva de mer langsiktige løsningene vil være, skal blant annet drøftes i G8-sammenheng og i direkte møter mellom USA og Storbritannia. (©NTB)