Regjeringspartiet SV har tidligere krevd at de norske kampflyene skulle sendes hjem når den første tremånedersperioden utløper 24. juni. Det ser altså ikke ut til å bli tilfellet.Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) ventes å orientere om saken senere fredag. Hun har tidligere slått fast at Norge er beredt til å fortsette å bidra NATOs krigføring, men at dette skal skje i mindre omfang enn hva tilfellet har vært til nå. (©NTB)