Selv om det i ettertid har vist seg at det aldri var noen risiko for elevene, forsvarer Undervisningsbygg stengingen av samtlige Oslo-skoler.– Vi står fast ved at det var en riktig beslutning å stenge skolene for å være føre var og prioritere elevenes sikkerhet, sier kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen i Undervisningsbygg til NTB.

Thorsen forteller at de fikk vite om at brannslukkingsapparatene kunne være farlige allerede på onsdag, men planla da å bare stenge av rommene hvor de skulle være.

– Det var først på torsdag at vi tenkte på at brannslukkingsapparatene kunne ha blitt flyttet rundt. Da valgte vi å tømme skolene for å unngå at det skjedde noe med elevene, sier hun.

Undervisningsbygg hadde en liste over hvor apparatene var plassert rundt omkring på Oslos 177 skoler, og de måtte ut og sjekke hvert enkelt apparat og finne serienummeret på ventilen. Bare på den måten kunne de finne ut om apparatene var farlige eller ikke. (©NTB)