I dommen skriver tingretten at mannen har utvist total likegyldighet overfor egne husdyr. Han har med sin unnlatelse med vitende påført dyrene store smerter og lidelser, heter det i domspremissene.

Mannen får ikke drive med husdyrhold de neste 15 år. Grisene skaffet han seg i mars 2011. Da Mattilsynet kom på inspeksjon i juni, var 136 griser døde mens resten var i en forferdelig forfatning. I forkant av inspeksjonen var det varslet at noen hadde sett døde griser på gården. (©NTB)