Regjeringen varsler lovendringer som vil gjøre det mulig å GPS-spore brukere som ikke kan gi samtykke. Helse— og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) sender forslaget ut på høring i løpet av høsten.

— Fordi de er demente, er det ikke sikkert de selv kan gi samtykke til at de kan finnes via elektronisk sporing, selv om det åpenbart vil være i deres interesse, sier Strøm-Erichsen.

Hun understreker samtidig at teknologien ikke skal være en erstatning for menneskelig kontakt og kompetanse, men at den kan bidra til at demente får et friere og tryggere liv.

— Bruk av GPS er et eksempel på hvordan teknologi kan bidra til en bedre omsorg. Bruk av denne type teknologi overfor pasienter som ikke alltid er i stand til å uttrykke hva de selv mener, stiller oss overfor noen etiske valg. Her mener jeg imidlertid at både pasienter og pårørende vil ha stor nytte av teknologien, og derfor vil jeg åpne for det i lovverket, sier Strøm-Erichsen. (©NTB)