KRISTIANSAND: En god utvikling på utenlandsrutene kan ikke veie opp for svikten innenlands. Veksten i antall passasjerkilometer på utenlandsrutene var 13,3 prosent, og dette gjør at den samlede tilbakegang på alle ruter er 12,6 prosent.Kabinfaktoren (antall oppfylte seter målt i prosent) er også blitt dårligere. Innenlands var den i november bare 49,9 prosent, mot 54,0 prosent for et år siden.