Utnevnelsen ble gjort av Justis- og beredskapsdepartementet fredag, får NTB opplyst. Sivilrettsforvaltningen behandler saker som gjelder rettshjelp, erstatning etter straffeforfølging,tomtefeste og stadfestelse av testamenter.

Hallgren har vært leder av Gjenopptakelseskommisjonen siden 2017. Før det har hun vært advokat og partner i advokatfirmaet Elden i ti år.

Det er kjent at Siv Hallgren var en av de to som stemte imot da Gjenopptakelseskommisjonen besluttet at saken til Baneheia-dømte Viggo Kristiansen skulle gjenopptas. Avgjørelsen ble truffet under dissens, der tre av kommisjonens medlemmer stemte for gjenopptakelse, mens to stemte imot.

Overfor Dagbladet avviser Hallgren at denne saken er grunnen til at hun slutter i jobben.

– Til dem som eventuelt spekulerer i at det henger sammen, så kan jeg si at det gjør det ikke. Det er ett og et halvt år siden vi var ferdige med vår jobb der. Åremålet mitt går ut om halvannet år og kan ikke forlenges etter det. Derfor søker jeg meg nå videre, sier hun.

Hallgren etterfølger Anne Pauline Jensen som direktør i Statens sivilrettsforvaltning. Jensen går nå av med pensjon. Hallgren starter i stillingen når Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer, heter det i en pressemelding.