— Avtalen er en symbolsk viktig seier for Storbritannia. Men den sender jo samtidig et signal i EU om integrasjonsprosjektet videre. Avtalen kan bli en bremsekloss, sier seniorforsker Kristin Haugevik ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) til NTB.

— Det man frykter, er at andre land også vil kreve mulige særordninger, sier hun, men påpeker samtidig at flere land har fått særunntak tidligere uten at det har stanset prosessen.

— Det nye her er all ståheien rundt prosessen, samt at britene skal ha en folkeavstemning om de vil bli i unionen.

Hva utfallet vil bli når britene går til urnene den 23. juni, er helt åpent, mener seniorforskeren.

— I Storbritannia nå er meningsmålingene delt på midten. Mye vil avhenge av hvor dyktig Cameron er til å selge inn avtalene som en seier, sier Haugevik. (©NTB)