Kaci Kullmann Five ny leder av Nobelkomiteen

Kaci Kullmann Five overtar for Thorbjørn Jagland som leder av Nobelkomiteen. Thorbjørn Jagland har forlatt Nobelinstituttet uten å ville snakke med pressen.

Publisert

Aftenposten skriver tirsdag at Kaci Kullman Five erstatter Thorbjørn Jagland som leder for Nobelkomitéen. Her er de to sammen med Dalai Lama. Foto: Scanpix

  • Reidun J. Samuelsen
  • Sofie Gran Aspuvik

Det bestemte komiteens fem medlemmer tirsdag, skriver Aftenposten. Ny nestleder er Berit Reiss-Andersen som representerer Arbeiderpartiet.

Jagland fortsetter som menig medlem i Nobelkomiteen.

— Det er bred enighet i komiteen om at Jagland har vært en god leder for komiteen i seks år, sier Kullman Five fra Nobelinstituttets pressekonferanse nå.

— Tradisjonen tro kommer vi ikke til å referere eller kommentere det som har foregått på dagens møte, understreker Kaci Kullman Five. Hun røpet likevel at hun var blitt spurt om å ta over ledervervet fra andre komitemedlemmer.

Kullman Five avfeier påstander om at lederskiftet har sammenheng med Norges forhold til Kina, og sier at tildelingen av Nobels fredspris i 2010 til den kinesiske dissidenten Li var en avgjørelse også hun selv sto bak.

Jagland kommenterte ikke skiftet

Thorbjørn Jagland har forlatt Nobellinstituttets lokaler. Han har ikke ønsket å snakke med pressen. Denne oppgaven er overlatt Kaci Kullmann Five og komiteens sekretær Olav Njølstad.

— Blir det nå ro rundt Nobelkomiteen, spør Aftenpostens reporter på stedet Alf Ole Ask.

— Ro rundt komiten har det vel aldri vært, svarer Kullman Five.

Hun avkrefter at skiftet har sammenheng med Jaglands lederstil, og sier at en ny komité har behov for en ny organisering, og at det er ikke noe dramatisk i det.

— Mitt samarbeid med Jagland har alltid vært utmerket, og det vil det fortsette å være i den nye komiteen, sa Kullman Five.

Hun sier det ikke har vært noen føringer fra stortingspolitikere hva gjelder ledervervet. Slike innspill ville uansett ikke ha blitt lagt til grunn for komiteens sammensetning, sier Kullmann Five på den pågående pressekonferansen.

Omstridt leder

Nobelkomiteen satt i flere timer samlet på Nobelinstituttet for å avgjøre hvem som skal lede komiteens arbeid i tiden fremover.

Thorbjørn Jagland har kunngjort vinnerne av Nobels fredspris siden han ble leder av Nobelkomiteen i 2009. Han har vært en omstridt leder.

Ingen av medlemmene av Nobelkomiteen har ønsket å si noe om ledervalget på forhånd.

Les også:En av disse blir Nobelkomiteens nye leder

Tippet fra rødt til blått flertall

Sammensetningen av Nobelkomiteen skal, så langt det lar seg gjøre, reflektere partienes styrkeforhold i Stortinget. Det er imidlertid komiteen selv som velger hvem som skal være leder.

Etter at det politiske flertallet på Stortinget gikk fra rødt til blått ved forrige stortingsvalg, har Thorbjørn Jaglands fremtid som leder av komiteen blitt diskutert.

I tillegg til Jagland, er advokat og tidligere statssekretær Berit Reiss-Andersen oppnevnt som komitémedlem av Arbeiderpartiet.

På Høyre- og Frp-kvoten finner vi tidligere statsråd Kaci Kullmann Five, filosof og fredsforsker Henrik Syse og tidligere stortingsrepresentant Inger-Marie Ytterhorn.

Da Syse overtok SVs plass i komiteen, tippet flertallet over til å bli blåblått. Både Syse og Kullmann Five har blitt nevnt som aktuelle lederkandidater i forkant av dagens avgjørelse.

Komiteens leder siden 2009

Thorbjørn Jagland har kunngjort vinnerne av Nobels fredspris siden han ble leder av Nobelkomiteen i 2009. I forkant av dagens avgjørelse har flere påpekt at det ville være oppsiktsvekkende dersom det borgerlige flertallet skulle velge å sette punktum for Jaglands lederperiode.

Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle skrev i en kommentar mandag at Nobelkomiteen innfører«et nytt og diskutablet prinsipp»dersom Jagland vrakes på grunn av den nye sammensetningen i komiteen.

Redaktøren peker på at lederens uavhengighet «bidrar til ikke å knytte Nobelkomiteen og dens tildelinger tett opp til det til enhver tids politiske flertall».

Har frontet kontroversielle tildelinger

Thorbjørn Jagland har vært omstridt i sin tid som leder av Nobelkomiteen.

Kritikere har pekt på hans dobbeltrolle som leder av både Europarådet og Nobelkomiteen.

I tillegg har Jagland frontet kontroversielle fredspristildelinger til EU, den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo og USAs president Barack Obama.

Tildelingen til Liu Xiaobo i 2010 har fått spesielt mye oppmerksomhet som følge av Kinas sterke reaksjon. All politisk kontakt mellom Kina og Norge ble brutt etter denne tildelingen. Selv fire år etterpå ser ikke isfronten ut til å være i ferd med å smelte.

Tidligere tirsdag sa Nobel-historiker Asle Sveen tilNRKat det å skifte ut Jagland kunne bli oppfattet som et knefall for Kina.

Publisert