Overlegen ved Folkehelseinstituttet peker på at rundt 80 prosent av koronatilfellene i Norge oppstår i kommuner med langvarig, utbredt epidemi, som Oslo og andre kommuner på det sentrale Østlandet: særlig Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Gjerdrum og Bærum.

– Utviklingen i disse kommunene har stor betydning for utviklingen i landet. Vi ser noen positive tegn, men situasjonen er ustabil, skriver han i en epost til NTB.

Aavitsland understreker at disse kommunene må fortsette det harde arbeidet med å presse ned epidemien gjennom testing, smittesporing og kontaktreduserende tiltak.

– Gjentatt testing av store grupper, som studenter og elever, kan være aktuelt. Det er helt avgjørende at disse kommunene har god smittesporingskapasitet. Dersom smittesporingen svikter, risikerer man å gå inn i en negativ spiral der nærkontakter ikke blir informert, sier han.

Vil unngå smittespredning mellom kommuner i påsken

FHI-toppen mener situasjonen nå er preget av raske endringer, og peker på at det er betydelige forskjeller mellom kommunene.

Foran påsken og vårens langhelger er FHI opptatt av å redusere faren for smittespredning mellom kommuner med ulikt smittetrykk. Smittespredningen kan skje på flere måter, ifølge Aavitsland:

Dersom innbyggere fra kommuner med lavt eller moderat smittetrykk, besøker vintersportssteder der de møter personer fra kommuner med langvarig, utbredt epidemi, eller dersom de reiser direkte til slike kommuner, som Oslo.

En annen måte er hvis personer fra kommuner som Oslo, gjennomfører fritidsreiser, særlig hyttebesøk, til kommuner med lavere smittetrykk, og treffer lokalbefolkningen der.

En tredje måte er om studenter reiser fra kommuner som Oslo til hjemkommuner med lavt eller moderat smittetrykk, og treffer familie og gamle kjente.

– Vi ser nå på flere tiltak som kan redusere disse farene. Vi kommer tilbake med nye råd seinere i uka, sier Aavitsland.

Tirsdag klokka 13 holder helseminister Bent Høie (H) pressekonferanse om koronasituasjonen. På pressekonferansen deltar både FHI og Helsedirektoratet også. Det er ikke kjent om det er her FHIs nye råd vil bli kjent.

Nakstad ser avflatende smittetrend

– Vi ser en litt avflatende nasjonal smittetrend de siste dagene, med i underkant av 1.000 nysmittede hver dag. Oslo har for eksempel ikke lenger en like bratt smittekurve, skriver assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Oslo, som forrige tirsdag satte smitterekord med 495 tilfeller siste døgn, har de siste to døgn registrert færre enn 300 smittede. Søndag ble 207 personer registrert smittet. Nakstad presiserer at det er stor forskjell mellom kommunene:

– Asker, Bærum, Ullensaker, Sarpsborg og Fredrikstad er eksempler på kommuner som har hatt stigning de siste dagene. Mange andre kommuner i Viken har en utflating som vi håper vil bli etterfulgt av en reell nedgang, skriver Nakstad.

Følger med på testing av unge

Nå følger Helsedirektoratet mest med på om kommunene klarer å teste og smittespore i yngre aldersgrupper, slik at smittepresset reduseres i skoler og barnehager.

– Det gjør det lettere å drive undervisning uten å måtte sette mange barn i karantene, ifølge Nakstad.

Antallet inneliggende pasienter i sykehus har økt i takt med smittetallene, og utgjør nå over 80 prosent av det høyeste nivået for et år siden. Mandag var det 266 covid-pasienter på sykehusene. På det meste våren 2020 var det 325 koronapasienter innlagt.

– På intensivavdelingene er belegget om lag 60 prosent av hva det var på det meste i fjor, men tallene øker dag for dag.