Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo påpeker overfor Aftenposten at de andre har godtatt 2,8 prosent tillegg i kommuneoppgjøret.

– Hvis KS gir mer til Unio enn til de andre, må hele lønnsoppgjøret i kommunesektoren tas på nytt. Derfor tror jeg det er veldig lite sannsynlig at Unio får mer, sier han.

Rammen i kommuneoppgjøret ble 2,8 prosent, mens det ble 2,7 prosent i industrien.

Forskningskoordinator Kristine Nergaard ved forskningsstiftelsen Fafo er enig.

– Det er inngått avtaler med tre av arbeidstakerorganisasjonene i kommunesektoren. Arbeidsgiverne har ingen interesse av gå bort fra dette, sier hun.

Silje Naustvik, nestleder i Sykepleierforbundet og nestleder i Unios forhandlingsutvalg, sier hun er klar over hva om skjer hvis Unio får mer enn de andre.

– Retten til å forhandle på nytt hvis andre får mer er standard i slike avtaler. Selvfølgelig kommer de tre andre til å kreve å forhandle på nytt.