Finansminister Siv Jensen etter de åpne høringene i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om håndteringen av omorganiseringen i SSB.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Finansminister Siv Jensen etter de åpne høringene i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om håndteringen av omorganiseringen i SSB. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Jensen avviser å ha lagt innvandringspress på Meyer

Finansminister Siv Jensen (Frp) avviser at hun på noe tidspunkt har utfordret SSBs faglige uavhengighet.

Både avgått SSB-direktør Christine Meyer og avgått forskningsdirektør Kjetil Telle hevdet at Finansdepartementet hadde lagt press på Statistisk sentralbyrå (SSB) i forbindelse med valg av metode og publisering av det omstridte innvandringsregnskapet. Dette mener de utfordret SSBs faglige uavhengighet.

Jensen avviser imidlertid dette.

– Christine Meyer har i ettertid sagt at saken blant annet er et spørsmål om SSBs faglige uavhengighet. La meg slå fast én ting: Departementet har ikke utfordret eller overskredet grensen for SSBs faglige uavhengighet, sier hun.

Finansministeren avviser også at bruddet og uttrykket for mistillit til Meyer hadde noen som helst sammenheng med innvandring eller innvandringsregnskapet.

Hun viser til at timingen for bruddet hadde sammenheng med at omstillingsprosessen i forskningsavdelingen gikk fra planleggingsfase til iverksettelse, og understreker at innvandring ikke har vært tema i møtene med Meyer.

– I noen av samtalene ville hun snakke om innvandring, noe jeg mente ikke var relevant, sier Jensen.

Hun bekrefter imidlertid at hun har uttrykt bekymring for at Meyer har gitt uttrykk for sitt private syn om innvandring i rollen som etatsleder i SSB.

– Det jeg kan bekrefte er henvisningen til middag med finanskomiteen, der jeg sa jeg mente det var klokt å ikke blande roller. Det står jeg ved, det ville jeg sagt til hvilken som helst etatsleder, sier hun.

Hun understrekte også at departementet hadde kommet med flere advarsler om omstillingsprosessen før den tid, den første allerede i januar.