Hver sjette bedriftsleder sier det er sannsynlig at de må redusere bemanningen i løpet av de neste to årene. Det viser en undersøkelse som Sentio har gjennomført for Den norske Bank.Tallene er bekymringsfulle og er med på å bekrefte den siste tids prognoser og undersøkelser rundt utviklingen i arbeidsledigheten, sier banksjef Karin Bing Orgland i Den norske Bank.

Tall fra Aetat viser at 3,4 prosent av arbeidsstyrken var arbeidsløse ved utgangen av desember. Det var en økning på 22 prosent fra samme tidspunkt året før.

Størst er usikkerheten i bedrifter med 11 eller flere ansatte. Her tror 38 prosent at bemanningskutt er det mest sannsynlige.

Planene om nedbemanning kan også være et sunnhetstegn for bedrifter som tidlig vil tilpasse seg dårligere tider, sier DnBs informasjonssjef Tore Dyrdal.

Han viser til at 60 prosent av bedriftene som planlegger nedbemanning også planlegger å betale utbytte til eierne.

Vi ser også at lederne i åtte av ti nedbemanningstruede bedrifter sier det er usannsynlig at bedriften vil legge ned eller gå konkurs, sier Dyrdal.

Finnmark, Oslo og Møre og Romsdal topper pessimist-statistikken. Her tror 22-23 prosent på bemanningskutt. Optimismen er størst i Akershus, der bare sju prosent regner med å måtte kutte stillinger i år og neste år.

De mest pessimistiske arbeidsgiverne finner man i industrien, bygg og anlegg. Her tror 22 prosent på stillingskutt i deres bedrift.

Undersøkelsen er gjennomført blant 1.900 toppledere i bedrifter med en til 99 ansatte. 99,5 prosent av alle bedriftene i Norge er på denne størrelsen.