— Jeg er veldig glad for at Stortinget har samlet seg om rammer som gir et godt grunnlag for en moderne, offentlig allmennkringkaster i en global medievirkelighet, sier Eriksen.

Alle partiene bortsett fra Fremskrittspartiet har stilt seg bak avtalen om allmennkringkasting, som ble presentert i Stortingets vandrehall torsdag. Eriksen er svært tilfreds med at det fremdeles er stor oppslutning om allmennkringkastingens rolle blant de folkevalgte.

— En så sentral samfunnsinstitusjon som NRK trenger bred politisk forankring for å kunne ha stabile rammer, gjøre en jobb for hele befolkningen og ikke være kontroversiell som institusjon, sier han.

Kringkastingssjefen merker seg imidlertid at politikerne stiller økte krav til NRK på flere områder, som norsk musikk, ekstern produksjon og tilgjengelighet for de med funksjonshemninger.

— Vi vil selvsagt anstrenge oss for å følge opp de kravene politikerne stiller til oss, slår Eriksen fast. (©NTB)