Bilister i Drammen betalte i 30 år bompenger ved E18. Pengene skulle finansiere ny vei.

Fortsatt har ingenting skjedd, og selv om det er tolv år siden bomstasjonen stengte, står fortsatt 140 millioner kroner ubrukt på en konto fordi politikerne krangler om hvem som skal ha pengene, skriver TV 2. Med kø inn og ut av Drammen hver dag er det bred enighet om at det trengs ny vei. Likevel vurderer fylkeskommunen å bruke pengene på Øvre Sund bru, en bru som allerede er bygget.

Grunnen er at pengene fra bomstasjonen er lånt ut til dette broprosjektet, og det nå vurderes å gjøre denne finansieringen permanent.

— Vi er i en dialog. Her er det mange parter og dette tar tid, sier Gro Solberg, samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune, til TV 2. (©NTB)