– Jeg har jo masse opprør i meg ennå. Jeg utøver ikke rollen min på den måten som mange forventer at jeg skal. Snarere tvert imot, tror jeg. Jo, de første ti årene prøvde jeg å være sånn som jeg trodde en kronprinsesse skulle være. Men nå er jeg ikke så opptatt av det lenger. Det er viktig å leve et liv jeg kan stå for og kan være meg selv i. Og det tror jeg litteraturen har hjulpet meg til, forteller kronprinsesse Mette-Marit i forordet til den nye novelle- og essaysamlingen «Hjemlandet og andre fortellinger», som hun selv står bak.

Kronprinsessen har sammen med forfatter Geir Gulliksen vært redaktør for boka, hvor en rekke kjente norske forfattere skriver om det å være norsk.

Boken begynner med en samtale mellom de to redaktørene, hvor Mette-Marit blant annet åpner opp om ungdomsopprøret.

– Jeg barberte for eksempel av meg alt håret i 3. klasse på gymnaset. Mitt opprør var basert på at jeg tok mye ansvar tidlig. Det førte til at jeg veldig tidlig fikk en følelse av at jeg kunne stoppe verden, at jeg kunne få verden til å stå stille. Så reiste jeg til Australia for å komme bort, sier kronprinsessen.

Etter at hun kom hjem fra Australia, begynte hun på IB-linjen, noe hun beskriver som en ganske tung periode.

– Fram til jeg reiste til Australia, hadde jeg vært verdens mest pliktoppfyllende unge, jeg var veldig snill, helt innenfor boksen. Så sa det vel bare stopp, jeg greide ikke mer, i alle fall kunne jeg ikke leve opp til de forventningene andre hadde til meg. Jeg har alltid kjent på at jeg ikke er god på forventninger.