Lekkasjer fra «Operasjon London Bridge» har piplet ut i mediene i mange år, og flere medier har presentert dokumenter om hele planen.

Dronning Elizabeth regjerte samtidig med tre norske konger og 14 amerikanske presidenter. Gjennom kriger og tider med økonomisk uro var hun et symbol på stabilitet og ro.

Onsdag ble det kjent at dronningen måtte avlyse oppdrag etter råd fra legene. De anbefalte henne å hvile, og slottet sa at hun ble lagt til medisinsk observasjon. Meldingene ble – ganske riktig – tolket som et signal på at helsesituasjonen var alvorlig.

Alle dronning Elizabeths barn kom torsdag ettermiddag til slottet Balmoral for å være ved morens side. Samme kveld kom kunngjøringen om at hun var død og at eldstesønnen Charles var britenes nye konge.

Nylig oppdatert

Selv om dronningen var ved god helse i det meste av sitt 96 år lange liv, begynte man allerede på 1960-tallet å legge planer for hva som skulle skje den dagen hun døde. Planene har blitt oppdatert jevnlig gjennom hele hennes regjeringstid.

Det kan virke makabert å planlegge for noens bortgang, men alt ble gjort for å sikre at monarkens død og begravelse håndteres med verdighet og respekt, men samtidig med den pomp og prakt som hun fortjener – og som forventes.

Alle planene, inkludert dem fra Buckingham Palace, regjeringen og BBC, har tatt utgangspunkt i at dronningen ville gå bort etter kort tids sykdom. Det ble også antatt at nærmeste familie og personlig lege vil være til stede. Det var også ventet at folket ville ha en anelse om at noe var i ferd med å skje.

Alle disse antakelsene viste seg å stemme ved Elizabeths død. De som rapporterte om den syke monarken kledde seg i svart for å være forberedt.

«London Bridge is down»

Da døden var et faktum, ble den første i arverekken automatisk ny monark. Prins Charles bekreftet raskt at han beholder navnet og dermed blir kong Charles III. Dronningens privatsekretær hadde oppgaven med å ringe statsminister Liz Truss på sikker linje med kodemeldingen «London Bridge is down». Dette igangsetter Operasjon London Bridge, og dagen refereres til som «D-day».

Planene inkluderer gjøremål og regler, dag for dag, fra dødsdagen og i de neste ni dagene, kalt D-1, D-2 og så videre, fram til begravelsen, D-10.

I timene etter dronningens død ble de høyest rangerte i embetsverk og regjeringsapparatet informert, alt på et nivå sikret mot lekkasjer. Det britiske utenriksdepartementet orienterte regjeringene i de 54 statene i Samveldet av nasjoner. I 15 av disse var dronningen statsoverhode.

Koordinerer informasjon

Etter at de viktigste hadde blitt informert, var det offentlighetens tur. Målet var å gi samme informasjon til alle på én gang for å redusere risiko for at feilinformasjon spredde seg.

En pressemelding ble sendt til mediene og en av dronningens tjenere, iført sørgeklær, hengte en skriftlig kunngjøring innrammet i svart, på hovedporten til Buckingham Palace. Samtidig ble den triste nyheten lagt ut med svart bakgrunn på den britiske kongefamiliens nettside.

Tidsrommet fra kongelige dør til det er viden kjent, blir kortere og kortere. Da dronning Elizabeths far, kong George, ble funnet død på Sandringham slott av sin personlige tjener 6. februar 1952, var klokka 7.30 på morgenen. Nyheten ble brakt ut til folket av BBC nesten fire timer senere, klokka 11.15.

Da prinsesse Diana døde, var klokka 4 på natten på sykehuset Pitié-Salpêtrière i Paris 31. august 1997. Journalister på reise i Filippinene med daværende utenriksminister Robin Cook fikk nyheten under 15 minutter etterpå.

Nasjon i sorg – og sinne

Folk reagerer sterkt hvis ikke medier og det offentlige oppfører seg som ventet i slike situasjoner.

Flagg på offentlige bygg ble firt på halv stang. Internett kokte over med delinger av minner og kommentarer. Hos mediene kom «de blå lysene» på i alle studioer i landet.

Disse blå lysene i nyhetsredaksjoner slås på i nasjonale katastrofesituasjoner, slik at de som har vakt, vet at de skal gå over til å spille passende musikk, droppe all satire og kle seg i sort.

Slike blå lys testes faktisk hver uke, helt ned til mindre aktører, som sykehusradioer. Forhåndsvalgt musikk i kategorien «Mood 2» (trist) eller «Mood 1» (enda tristere) er tilgjengelig for bruk når nasjonen er i sorg.

I et av plandokumentene bekymrer Downing Street seg for at det potensielt kan utløses sinne i befolkningen om de ikke får til å fysisk senke flaggene til halv stang innen ti minutter etter at monarkens død ble kjent.

I 2002 utløste det krasse reaksjoner da BBC-anker Peter Sissons kom på lufta med rødbrunt slips etter at nyheten om dronningmorens død var ute.

Sikkerhetshensyn

Dokumentene i Operasjon London Bridge legger opp til et ekstremt høyt nivå av sikkerhetsforanstaltninger og prosedyrer.

Noen av punktene tar høyde for eventualiteter som aldri tidligere har vært tema.

Dette begrunnes med betydningen dronningen har hatt rekordlenge for svært mange mennesker. Det er lagt planer for ekstraordinære sikkerhetstiltak for å håndtere potensielt kaos når store menneskemengder vil samle seg i sorg og til og med valfarte fra utlandet til Storbritannia.

– London kan for første gang bli overfylt (av mennesker), framgår det av dokumentene.

Det inkluderer sprengt kapasitet for overnattingssteder, veier, offentlig transport, mat, politi og helsevesen.

Så snart som mulig etter dronningens død vil parlamentsmedlemmene bli kalt inn for å sverge troskap til den nye monarken.

Historisk

Mest sannsynlig vil alle huske hvor de var da de fikk nyheten om dronningen av Storbritannias bortgang.

De kommende ni dagene er det en rekke ritualer og seremonier som skal gjennomføres, blant annet en spesiell klokkeringing fra de store kirkene og katedralene i London, en rundtur i England, Skottland, Wales og Nord-Irland for den nye kongen, nedtonede sendinger på TV, og diplomater fra hele verden vil samles i den engelske hovedstaden.

Selve begravelsesseremonien vil finne sted i Westminster Abbey, med påfølgende bisettelse i St. George's kapell ved Windsor Castle. Etter seremonien skal kisten senkes i kapellets kongelige hvelv. Der ligger levningene av 25 andre kongelige, blant dem dronningens ektemann, prins Philip.

Det meste i landet vil være stengt, også børsen, og det blir prosesjon gjennom gatene i London og Windsor. Klokka 12 er det to minutter nasjonal stillhet.

Den nye kongen

Den nye monarken, kong Charles, erklæres etter planen offisielt som ny konge dagen etter morens død, altså fredag. Flaggene går til topps igjen, fulgt av proklamering i Londons gater, trompeter og en sju minutter lang salutt fra Hyde Park.

Kroningen vil derimot la vente på seg. Folk må få tid til å sørge, i tillegg til at det er mye som skal forberedes.

Fordi de to foregående Charles-ene forbindes med borgerkrig på 1600-tallet – Charles I ble halshogget, mens sønnen Charles II tok tronen tilbake et drøyt tiår senere – var det usikkert om dagens konge ville beholde navnet, men det valgte han altså å gjøre.

Kona Camilla ble i den offisielle kunngjøringen omtalt som «queen consort», en dronning som er gift med kongen, men altså ikke regjerer selv.

Samveldet av nasjoner kan også bli en utfordring. Dronningens posisjon som leder av gruppen var ikke en del av morsarven, men Charles tar likevel over. I løpet av morens regjeringstid har en lang rekke medlemsland gått over til å bli republikker. Også i noen av landene er hun var statsoverhode, for eksempel Australia, er det politisk stemning til å endre styreform.