Det var under et intervju gjennomført fredag 20. februar og publisert 25. februar, at Krekar kom med uttalelser om at han ville belønne den som ville drepe kurdiske Halmat Goran.

Uttalelsene blir av påtalemyndigheten også vurdert som trusler som var egnet til å framkalle alvorlig frykt hos Goran.

«Utsagnet kom etter at han rett forut i intervjuet hadde presisert at enhver som kjenner dødsstraffen Halmat skal ha, står fritt til å drepe ham, og må videre ses i sammenheng med at han over lengre tid og ved flere anledninger (...) har uttalt at Halmat Goran og andre «frafalne» må dø», heter det i tiltalen, som er tatt ut av Statsadvokatene i Oslo.

Uttalelsene i intervjuet førte til at politiet siktet ham for trusler under særlig skjerpende omstendigheter og for offentlig å ha oppfordret til straffbar handling.

I august ba Riksadvokaten statsadvokaten om å ta ut tiltale mot Krekar for brudd på paragraf 140 i straffeloven, som omhandler oppfordring til straffbare handlinger. Torsdag ble det kjent at tiltalen også omfatter trusler. (©NTB)