Torsdag overtok Masud Gharahkhani klubba og vervet som president og ble dermed Norges nest høyeste rangerte person etter kongen.

– Det er en krevende tid, vi er nødt til å gjenvinne tilliten til Stortinget og til demokratiet, og jeg er motivert til å ta fatt på den ryddejobben, sier 39-åringen til NTB.

Uttalelsene er som et ekko av det hans forgjenger og partifelle Eva Kristin Hansen uttalte da hun tiltrådte for under to måneder siden. Så måtte hun selv gå etter at Stortingets direktør slo fast at hun hadde brutt reglene for å få pendlerbolig.

Klarere regler og kontroll

Nå står møtene i kø for Gharahkhani. Alt torsdag skulle han ha sitt første møte med presidentskapet, som allerede har satt i gang flere prosesser for å rydde opp i rotet rundt stortingsrepresentantenes velferdsgoder.

Fredag har han planlagt møte med Stortingets direktør Marianne Andreassen, og neste uke vil han kalle inn de parlamentariske lederne.

– Vi må få på plass retningslinjer og ordninger som ikke er til å kunne misforstås, sier han, og lover at kontrollmekanismer skal på pass så fort som mulig.

– Vi må sørge for at dette Stortinget kommer tilbake til det Stortinget skal være: En arena hvor vi løser hverdagsutfordringer for innbyggerne, sier Gharahkhani.

Fremsnakker frihetssamfunnet

Han understreker at han går helhjertet inn i oppgaven, selv om det betyr at han ikke lenger kan sitte i en komité og drive med politikk som andre stortingsrepresentanter.

– Det er en enorm tillit å få. Jeg ser fram til å bruke rollen min til å snakke om hvor flott demokratiet i Norge er, velferdsstaten, likestilling, frihetssamfunnet, fortsetter han, og minner om at han kom til Norge fra Iran, der demokrati og frihet er mangelvare.

Kari Henriksen (Ap) ble valgt til fjerde visepresident, i stedet for Sverre Myrli, som dermed mister plassen i presidentskapet. Myrli kritiserte onsdag prosessen som førte til at han ble byttet ut.

Rot med pendlerboliger

Som president er Gharahkhani formelt landets nest høyest rangerte person, etter kongen.

Han er født i Iran og kom til Norge i 1987. I 2017 ble han valgt inn på Stortinget fra Buskerud. Han har bakgrunn fra AUF og lokalpolitikken i Øvre Eiker og Drammen.

Gharahkhani erstatter partifellen Eva Kristin Hansen. Hun trakk seg etter at Stortingets administrasjon slo fast at hun hadde fått pendlerbolig på feil grunnlag, og politiet åpnet etterforskning av pendlerboligsaken.

Stortingspresidenten får en viktig jobb med å rydde opp i denne saken, som kommer på toppen av andre saker der stortingsrepresentanter har misbrukt særordninger de har.

Presidentskapet består ellers av Svein Harberg (H), Morten Wold (Frp), Nils T. Bjørke (Sp) og Ingrid Fiskaa (SV).