Økningen i antall avslag kom etter at Arbeids— og inkluderingsdepartementet i 2006 ba UDI om å skjerpe innsatsen mot proformaekteskap.- Instruksen har ført til at vi har økt fokuset på proformaproblematikken, og det har ført til en økning i avslag på grunn av proformaekteskap, sier assisterende UDI-avdelingsdirektør Christine Wilberg Poulsson til Aftenposten.

UDI avslo i fjor 150 søknader om familiegjenforening fordi direktoratet mente det var proformaekteskap. Avslagene gjelder søkere fra 33 ulike land, blant annet Tyrkia, Pakistan, Vietnam og Marokko.

Det finnes ikke nøyaktig statistikk for tidligere år, men ifølge et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2006, viste en manuell telling av avslagene 57 saker i 2005 og rundt 100 i 2003. Proformaekteskap betyr at ekteskapet ikke er reelt, og at det i hovedsak er inngått for å oppnå oppholds- eller arbeidstillatelse i Norge. (©NTB)