Anders Behring Breiviks eget ønske om å bli kjent tilregnelig er ikke noe retten har tatt hensyn til, kom det fram under domsopplesningen fredag.

— Vi bør ikke være avhengige av slike subjektive krav, sa dommer Wenche Elizabeth Arntzen.

Videre forklarte hun hvordan retten har tenkt rundt de to rapportene som konkluderer ulikt om Breivik var tilregnelig eller ikke 22. juli.

— Når de rettsoppnevnte sakkyndige konkluderer forskjellig, må retten gå inn i premissene og sette disse opp mot de øvrige bevisene og vitneforklaringer. Det er ikke tilstrekkelig å vise til at det er uenighet blant de sakkyndige for deretter å konkludere med at beviskravet ikke er oppfylt, leste dommeren.

(©NTB)