KRISTIANSAND: Stigende oljepriser sammen med økt eksport av naturgass trakk opp eksportverdien i mars og ga et handelsoverskudd på hele 39,1 milliarder kroner. Dette var nesten 11 milliarder kroner, eller 38,6 prosent, mer enn i samme måned i fjor. Det viser fersk statistikk fra Statistisk Sentralbyrå.

Eksportverdien av naturgass var rekordhøy i mars og endte på 15,8 milliarder kroner. Dette var en økning på nesten 2,3 milliarder kroner, eller 16,6 prosent, sammenlignet med året før.

Olje desidert størst

Verdien av råoljeeksporten var på 31,8 milliarder og stod dermed alene for 42,3 prosent av den totale eksportverdien i mars. Sammenlignet med fjoråret var dette en økning i råoljeeksporten på 22,6 prosent. Oljeprisene fortsetter å stige, og i mars endte den gjennomsnittlige prisen per fat råolje på 544 kroner per fat, mot 388 kroner samme måned i fjor. Dette var den høyeste oljeprisen som noen gang er registrert, ifølge SSB.

Vareimporten med unntak av skip og oljeplattformer falt med 12,5 prosent fra mars i fjor og endte på 36,2 milliarder kroner. Blant annet malmimporten bidro til denne nedgangen, med en importverdi på 1,8 milliarder kroner. Dette var nærmere 1,5 milliarder kroner, eller 44,2 prosent, mindre enn samme måned i 2007. Samlet for første kvartal i år lå verdien av malmimporten 20,6 prosent lavere enn første kvartal fjor.

Milliardeksport

Sett bort fra skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensater endte eksporten i mars på 27,2 milliarder kroner. Dette var en nedgang på 9,6 prosent fra samme måned i fjor. Den totale eksportverdien i årets første kvartal viste derimot en økning på 5,9 prosent sammenlignet med fjorårets tre første måneder. Dette skyldes blant annet en oppgang i eksporten av maskiner og transportmidler i de to foregående månedene. I tillegg økte eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter betraktelig.

Handel med Tyskland

Tyskland er en av Norges viktigste handelspartnere, og i årets første kvartal ble det samlet importert varer derfra til en verdi av 15,7 milliarder kroner, sett bort fra skip og oljeplattformer. Dette utgjorde 13,6 prosent av all norsk import. Særlig personbiler blir importert fra Tyskland.

Norges viktigste eksportartikler til Tyskland er råolje og naturgass. I årets første kvartal ble nesten 9 prosent av norsk råoljeeksport sendt til Tyskland, tilsvarende en verdi på 7,8 milliarder. Dette var en nedgang på 215 millioner kroner fra i fjor. Eksporten av naturgass til Tyskland for månedene januar, februar og mars samlet økte med 2,7 milliarder fra 2007 og endte på hele 12,6 milliarder kroner. Dette utgjorde 27,3 prosent av Norges totale eksport av naturgass i årets første kvartal, viser SSB-tallene.